Šta je NLP?

Šta je to što uspešni ljudi imaju, a manje uspešni ne? Šta ih predodređuje za uspeh i vrhunske rezultate? Jesu li samo rođeni pod srećnom zvezdom ili nešto rade drugačije? Jeste li se ikada pitali ovo?

Upravo to su se zapitali i Ričard Bandler i Džon Grinder, dvojica sjajnih naučnika, sedamdesetih godina prošlog veka. Sproveli su istraživanje koje je imalo za cilj da otkrije ključnu razliku između uspešnih ljudi i onih koji to nisu. Istraživanje je pokazalo da oni koji postižu vrhunske rezultate imaju set veština, uverenja, tehnika i alata koji ih predodređuju za uspeh. A pokazalo je, takođe, i da ove veštine mogu naučiti i svi ostali, i pomoću njih razviti svoje potencijale i ostvariti uspeh. Tako je rođen NLP.

Šta je tačno NLP?

NLP je skraćenica za neuro-lingvističko programiranje. To je sveobuhvatna metodologija za lični rast i razvoj potencijala, koju svako može naučiti, i pomoću koje može ostvariti izvrsnost na bilo kom polju. Svaka od reči u nazivu ovog pristupa tu je s razlogom. Neuro se odnosi na to da, primenjujući ovu metodologiju, utičemo na svoj um i način razmišljanja. Sve što je potrebno za uspeh nalazi se u našem umu. Zato je bitno da ga programiramo kako treba. Istina je da je naš um već programiran našim uverenjima, navikama, načinom razmišljanja. Ako nam način na koji mislimo i postupamo ne ide na ruku, potrebno je da svoj um reprogramiramo – usvojimo nove načine razmišljanja i ponašanja, koji će nas podržati na putu ka uspehu. A zašto lingvističko? Zato što jezik ima izuzetno značajnu ulogu u našem shvatanju sebe i sveta oko sebe. Reči u velikoj meri utiču na naš način razmišljanja, ponašanja i komunikacije. Način na koji govorimo sa sobom (naš unutrašnji monolog) i sa drugima (način komunikacije) direktno utiče na naše rezultate i na to hoćemo li živeti najbolju verziju svog života.

Čime se bavi NLP?

Kao nauka o ličnom rastu, NLP se bavi proučavanjem načina na koji uspešni ljudi postižu izvrsnost u raznim oblastima, kao i podučavanjem drugih ljudi kako da pomoću tih veština, tehnika i ponašanja aktiviraju svoje potencijale i ostvare uspeh.

NLP je najpoznatija metodologija koja izučava komunikaciju sa sobom i drugima, jer je komunikacija osnova za uspešan, srećan i ispunjen život. Pomoći će Vam da bolje razumete sebe i način na koji komunicirate, da lakše priđete drugima, razumete ih i povežete se, usaglasite se i uspešno pregovarate, ostvarite uticaj u sferi u kojoj želite, kao i da prodate svoje ideje, usluge, proizvode.

Pored toga, NLP nudi čitav set efikasnih metoda, znanja i veština za rad na sebi i lični rast, poput postavljanja ciljeva, planiranja, samomotivacije, postizanje zadovoljstva i sreće, kako na profesionalnom, tako i na ličnom planu.

nlp

Šta dobijate kada koristite NLP?

Ukratko, sve što poželite.

Detaljnije, dobijate ključ za aktiviranje potencijala i sve što Vam treba za brži napredak:

• Postajete komunikacijski nindža
• Lako pregovarate i prodajete
• Samopouzdani ste, svesni svoje vrednosti i mogućnosti
• Umete da postavite i ostvarite ciljeve
• Oslobađate se obrazaca koji Vam ne služe i zamenjujete ih novim, koji rade za Vas
• Manje stresa
• Kvalitetnije odnose sa ljudima
• Više uživanja i radosti...

Zato su svi programi u našem edukativnom centru zasnovani na NLP metodologiji.

Ako biste želeli da primenite svetski najpoznatiji komunikacioni model i pomoću NLP-a unapredite svoj život, zakažite besplatnu konsultaciju i informišite se detaljnije o NLP kursevima pozivom na broj telefona 060 380 4949.