Politika privatnosti

Opšte odredbe

Politika privatnosti zajedno sa Uslovima korišćenja Edukativnog centra NUHERO (u daljem tekstu: Edukativni centar) predstavlja Ugovor koji se odnosi na korisnike.

Politika privatnosti se odnosi na lica koja pristupaju sajtu Edukativnog centra NUHERO, koji se nalazi na veb adresi www.nu-hero.rs (u daljem tekstu: Sajt), koja nam se obraćaju putem kontakt forme, forme za newsletter, za pružanje usluge edukacija ili prijave za otvorene pozicije u našem Edukativnom centru.

Edukativni centar NUHERO je svestan značaja zaštite podataka o ličnosti i pristupa zaštiti podataka o ličnosti veoma ozbiljno.

Politiku privatnosti Edukativni centar je sačinio kako bi proces obrade podataka bio dostupan, transparentan i razumljiv.

Rukovalac

Politika privatnosti se primenjuje na obradu podataka o ličnosti od strane Edukativnog centra NUHERO, putem pristupa i upotrebu veb sajta www.nu-hero.rs.

Rukovalac podacima je Edukativni centar NUHERO, ul. Jurija Gagarina 22Z, matični broj 65612933, PIB: 111712636.

Rukovaoca možete kontaktirati putem mejl adrese: office@nu-hero.rs ili putem telefona: +381 60 380 4949.

Podaci o ličnosti koje prikupljamo

Podaci koje prikupljamo zavise od načina na koji korisnik koristi Sajt, te se razlikuju sledeći podaci:

Podaci koje prikupljamo od korisnika dobrovoljno:

Svako lice koje pristupi na Sajt i pošalje upit putem kontakt forme na Sajtu dobrovoljno može ostaviti sledeće podatke:

  • Ime i prezime,
  • Email adresu,
  • Broj telefona, 
  • Podaci koje korisnik odluči da podeli sa Edukativnim centrom u cilju eventualnog zasnivanja poslovnog odnosa.

Internet analitički podaci

Edukativni centar NUHERO koristi Google analitiku i druge usluge Google servisa za sastavljanje analitičkih podataka i izveštaja o korišćenju Sajta od strane posetilaca, kao i radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Ukoliko korisnik želi da izvrši pregled Google analitike to može učiniti posetom Google Analytics.

Svrha obrade podataka

Prilikom obrade podataka na osnovu legitimnog interesa Edukativnog centra, vodimo računa da obradu vršimo na način koji ne ugrožava prava i slobode korisnika. Edukativni centar prilikom obrade podataka iz legitimnih interesa vodi računa o balansu između ličnih interesa Edukativnog centra i prava na privatnost korisnika.

Obrada podataka koja se vrši na osnovu pristanka lica za obradu podataka, podrazumeva da korisnik može povući pristanak u svakom trenutku.

Način korišćenja podataka

Podatke korisnika obrađujemo na osnovu izričite saglasnosti korisnika i u skladu sa drugim zakonom dozvoljenim razlozima.

Podaci korisnika neće biti skladišteni i korišćeni u druge svrhe osim u one zbog kojih su prvobitno prikupljeni.

Edukativni centar garantuje da neće zloupotrebiti, prodati niti proslediti trećim licima podatke korisnika.

Članovi našeg tima su obavezani čuvanjem poslovne tajne, a takođe su preduzete sve zakonske mere u cilju sprečavanja otkrivanja i odavanja informacija, osim u svrhe zbog kojih su prikupljeni.

Vreme čuvanja podatka

Edukativni centar, u svojstvu rukovaoca, čuva podatke u periodu neophodnom za ostvarenje svrhe zbog koje su prikupljeni odnosno u periodu dok postoji saglasnost korisnika.

Bezbednost

Edukativni centar NUHERO je preduzeo sve organizacione, tehničke, fizičke i administrativne mere za zaštitu svih podataka koje prikuplja i obrađuje od svih vidova zloupotreba i krađe.

Ukoliko pored preduzetih mera bude narušena bezbednost podataka korisnika, te ukoliko usled toga mogu nastati negativne posledice po privatnost korisnika, Edukativni centar će bez odlaganja o konkretnom narušavnju bezbednosti obavestiti korisnika i odgovarajuće organe javne vlasti kada je to neophodno u skladu sa važećom zakonskom regulativom Republike Srbije.

Izmene

Edukativni centar zadržava pravo da promeni ili izmeni važeću Politiku privatnosti Sajta.

Korisnici će biti obavešteni da je Politika privatnosti izmenjena ili modifikovan putem Sajta ili putem elektronske pošte ukoliko je ostavljena od strane Korisnika.

Ukoliko Korisnik ne prihvata izmene Politike privatnosti, Edukativni centar NUHERO moli Korisnika da prestane sa korišćenjem Sajta.

Politika privatnosti je doneta dana 01.09.2021. godine i stupa na snagu danom objavljivanja.