Efikasno učenje za studente

TEHNIKE PAMĆENJA, MAPE UMA, BRZO ČITANJE

Učenje ne mora biti teško. Na našem kursu mladi uče kako se uči, tako da gradivo razumeju i trajno ga upamte.

Na početku programa radi se ulazni, a po završetku izlazni test brzine čitanja i stepena razumevanja pročitanog teksta, i razlika je po pravilu zadivljujuća (nakon završenog kursa, polaznici čitaju i razumeju tekst od  50 do 70% brže). Zahvaljujući veštini brzog čitanja, mladi daleko brže usvajaju gradivo, pri tom ga razumeju i pamte, tako da je učenje daleko efikasnije, uspešnije, i kraće traje. Na taj način, mladima ostaje dovoljno slobodnog vremena za druge aktivnosti, druženje, i sve ono što studentske dane čini nezaboravnim.

nuhero_202

U sklopu ovog kursa uče se i efikasne tehnike pamćenja, koje će mladima pomoći da lako zapamte bilo šta – bilo kakve podatke, tekstualni ili numerički sadržaj. Kada nauče da kreiraju mape uma i koriste asocijacije i ostale tehnike pamćenja, više neće biti gradiva koje će im biti teško da savladaju.

Upisujući naš kurs efikasnog učenja, student dobija priliku da razvije svoje potencijale za učenje, a tada mu mogućnosti za lični uspeh na fakultetu i sutra na bilo kom poslu, postaju neograničene.

Spremanje ispita više neće biti teško, suvoparno niti će trajati čitavu večnost. Naprotiv!

Studenti će sa lakoćom, u relativno kratkom vremenskom periodu i to dugoročno, spremiti ispit i položiti sa najboljim rezultatima.

Po uspešnom završetku, studenti dobijaju sertifikat koji svedoči o završenom NUHERO kursu efikasnog učenja.

*Trajanje: Kurs traje 7 nedelja ili 4 nedelje u slučaju rada 1:1 (individualni rad).

Održavanje časova: dva puta nedeljno, u trajanju od 2 sata, ili jednom nedeljno u trajanju od 3 sata. U slučaju individualnog rada, termini se usklađuju sa slobodnim terminima klijenta.

Obuhvata tri velike oblasti – tehnike pamćenja, mape uma, i brzo čitanje.

U slučaju organizacije ovog programa na fakultetima, u saradnji sa obrazovnim ustanovama se organizuje dinamika časova, shodno terminima raspoloživih sala i broju zainteresovanih studenata.

*za slučaj da se program održava u kontinuitetu, ne računajući državne praznike i dečiji raspust.