NLP za decu i mlade

NLP ili Neuro Lingvističko Programiranje predstavlja metodologiju za postizanje uspeha na svim poljima. Nastao je posmatranjem najuspešnijih ljudi u raznim oblastima i proučavanjem načina na koji oni postižu izvrsnost.

Uz pomoć NLP-a svi mogu naučiti te obrasce, veštine i tehnike, i postići vrhunske rezultate, a da pritom ostanu autentični, verni sebi, i usklađeni sa svojim okruženjem. Korišćenje NLP tehnika i modela omogućava da na najbolji način koristimo svoj um, duh, i telo, i ostvarimo svoj puni potencijal.

Kada ovladamo NLP tehnikama i metodama, pred nama se otvaraju neslućene mogućnosti. Možemo ostvariti šta god poželimo, jer znamo da je ključ uspeha u našem razmišljanju i ponašanju, i umemo njima da upravljamo na najbolji način.

A zamislite samo da ste sve ovo naučili još kao dete!

Dete koje nauči da koristi NLP metode i tehnike, upoznaće sebe, steći samosvest, i neće zazirati da izrazi svoju ličnost. Znaće svoje dobre i loše strane, ali će takođe znati da je ključ napretka u njegovim rukama i da može promeniti i unaprediti šta god želi kod sebe. Poštovaće svoju ličnost u celini i izgradiće čvrsto samopouzdanje.

Dete koje je svesno svojih i tuđih osećanja i ima veštine emocionalne samoregulacije, umeće da se nosi sa neprijatnim emocijama i moći će da kontroliše svoje raspoloženje i ponašanje.

nlp

Uz pomoć NLP-a razviće kreativnost, naučiće da uči lako i efikasno. Neće nikada imati problema da pravilno postavi ciljeve i odlučno ide ka njima. Naučiće da dobro planira i organizuje se, donosi odluke i upravlja vremenom. Dete koje ima NLP super-moći neće se osećati bespomoćno niti će trpeti stres.

  1. Asertivno komuniciranje
  2. Veštinu iznošenja mišljenja
  3. Sposobnost zauzimanja za svoje stavove
  4. Davanje feedback-a i primanje kritike

Ukratko, usvajanje NLP tehnika i veština u detinjstvu pomoći će Vašem detetu da lakše ide kroz život, uspešno, srećno, i zadovoljno sobom.

NLP edukacija ze decu donosi:

• Poznavanje sebe, samosvest i samopouzdanje
• Visoko razvijenu emocionalnu inteligenciju i sposobnost samoregulacije
• Razvoj kreativnosti i poznavanje raznih načina za izražavanje svoje ličnosti
• Kontrolu sopstvenog raspoloženja i ponašanja
• Sposobnost lakog, brzog i efikasnog učenja
• Veštinu samomotivacije za učenje, treninge, druge obaveze
• Umeće organizovanja, upravljanja vremenom i planiranja
• Pravilno postavljanje ciljeva i njihovo ostvarivanje
• Lako i samouvereno donošenje odluka i sposobnost da se za njih zauzme
• Bolju komunikaciju sa vršnjacima i odraslima –

  1. Asertivno komuniciranje
  2. Veštinu iznošenja mišljenja
  3. Sposobnost zauzimanja za svoje stavove
  4. Davanje feedback-a i primanje kritike

• Prezentacione veštine – izlaganje pred publikom bez treme i stresa (npr. pred odeljenjem)
• Liderske veštine
• Velike izglede za uspeh na svim poljima
• Sposobnost da kroz život ide samopouzdano i srećno