NLP za studente

Program NLP za studente osmišljen je tako da je mladima zanimljiv, kreativan, zabavan a pre svega izuzetno koristan za izazove sa kojima se studenti na fakultetima svakodnevno suočavaju.

NLP edukacija donosi mladima veštine koje će im biti izuzetno korisne za 21vek . Zato je svakoj od ovih ključnih veština posvećeno puno pažnje, i vežbanju NLP tehnika koje studenti uče tokom 5 meseci, kako bi bili spremni za svakodnevne izazove, bilo na fakultetu ili budućem radnom mestu.

Tokom *pet meseci, naši polaznici prolaze kroz program za jačanje:

  •  samopouzdanja
  •  efikasne komunikacije
  •  emocionalne inteligencije
  • samomotivacije i veštine pravilnog postavljanja i ostvarenja ciljeva
  • liderskih i prezentacionih veština
nuhero_200

Mlada osoba sa visokim samopouzdanjem ne brine previše šta će drugi misliti o njoj niti činiti sve kako bi bila prihvaćena od strane drugih studenata i svojih kolega, sutra, na poslu. Samopouzdana mlada osoba je svesna svojih ličnih vrednosti, sposobnosti i talenata i kao takva ispred sebe postavlja visoke ciljeve u želji za kontinuiranim ličnim i profesionalnim razvojem.

Kako ume efikasno i asertivno da komunicira, obraćajući pažnju na verbalnu i neverbalnu komunikaciju, asocirano i disocirano posmatrajući komunikaciju sa sagovornikom više nema svađa, sukoba sa autoritetima, međusobnog nerazumevanja. Ume jasno da izrazi svoj stav i mišljenje, pravilno da uputi feedback koji se odnosi na ponašanje sagovornika bez vređanja, i da iz svake komunikacije izađe kao  “ja sam ok/ti si ok”.

Emocionalno inteligentan student razume i svoja i tuđa osećanja, empatičan je i gradi kvalitetne odnose. Razume da su tuga, ljutnja, strah emocije sa kojima je poželjno da se suoči, naučiće kako da ih prevaziđe i uspešno krene u nove radne pobede. Da iako je pod stresom zbog spremanja ispita i odgovaranja pred profesorima, strah koji oseća može uz pomoć NLP tehnika uspešno da preokrene u moćni energetski pogon za nizanje uspeha. Da postoje različite emocije da im se jačina razlikuje i da svesno mogu da utiču na njih, prvenstveno osvešćivanjem istih.

Nakon našeg programa mladi će umeti da se samomotivišu za učenje, redovno treniranje, postizanje odličnih rezultata na fakultetu, takmičenjima, sanjaće velike snove, znaće da ih pretoče u ciljeve i da pravilno kreiraju akcione korake za realizaciju tih ciljeva.

Student koji ima liderske i prezentacione veštine uvek će umeti da okupi društvo oko sebe, da predstavi svoje ideje i bori se za njih. Neće drhtati od treme i crveniti kada treba nešto da izloži pred grupom, kao što je studentska grupa na fakultetu, ili sutra kolektiv I direktor. Znaće da se izbori za bolju ocenu na ispitu, višu platu ili bolju poziciju sutra na poslu. Neće se zadovoljavati niskim ocenama na fakultetu želeće više za sebe.

*Trajanje programa: 5 meseci

Održavanje časova: jednom nedeljno, po 2h (za slučaj pohađanja programa u NUHERO edukativnom centru)

U slučaju organizacije ovog programa na fakultetima, u saradnji sa obrazovnim ustanovama, se organizuje dinamika časova, shodno terminima raspoloživih sala i broju zainteresovanih studenata.

Na kraju programa studenti nakon položenog krajnjeg testa dobijaju sertifikat za uspešno savladani program “Nlp za studente”, koji će pošto je NLP svetski priznata metodologija za efikasnu komunikaciju, imati značajan uticaj i predstavljati razlog više za odabir baš tog studenta pri apliciranju za određeni posao.

*za slučaj da se program održava u kontinuitetu, ne računajući državne praznike i dečiji raspust.