Master psiholog Ana Trkulja

Ana je master klinički psiholog i sistemski porodični psihoterapeut u edukaciji. Tokom studija stekla je raznoliko iskustvo u radu sa decom i mladima u kliničkom kontekstu kroz stručnu praksu i volontersko iskustvo. 

U decembru 2022. počinje sa terapijskom i savetodavnom praksom kroz rad sa mladima na identifikovanju i artikulaciji njihovih potreba, uspostavljanju granica, razvoju samopoštovanja i rešavanju konflikata. 

U svom radu, trudi se da podstiče klijente da pronađu svoje unutrašnje resurse i razviju strategije za prevazilaženje izazova. Uživa u radu sa decom jer vidi veliki potencijal u njima i inspirišu je njihova otvorenost i kreativnost. 

Kroz svoj rad, Ana primenjuje principe sistemskog pristupa, što znači da sagledava osobu u kontekstu porodice i šire društvene zajednice. Smatra da je svaki susret sa mladima prilika za učenje i rast, te se trudi da im pruži podršku i razumevanje kako bi rasli u samopouzdane i samosvesne individue.