Master psiholog Nevena Milošević

Nevena je završila master kliničke psihologije. Pohađa edukaciju porodične psihoterapije, sa sertifikatom porodičnog savetnika. 

Nakon završetka studija, stručnu praksu je realizovala na Klinici za psihijatriju, UKC
Kragujevac, a nakon toga je imala višegodišnje iskustvo u radu sa decom, od najranijeg uzrasta do šeste godine života pri Razvojnom savetovalištu, kao i sa decom školskog uzrasta.

Trenutno je zaposlena u Centru za razvoj usluga socijalne zaštite “Kneginja Ljubica”. U neposrednom je radu sa decom osnovnoškolskog uzrasta i adolescentima, pružajući im pomoć i podršku, u njihovom svakodnevnom funkcionisanju, kroz individualni rad i psihosocijalne radionice. 

Pored praktičnog rada sa decom i mladima, njen posao obuhvata i savetodavni rad sa roditeljima, u cilju poboljšanja porodičnih relacija i odnosa.