Master pedagog Jelena Jović

Jelena Jović je završila osnovne i master studije pedagogije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Tokom svog studiranja, Jelena je aktivno volontirala u stacionaru za zaštitu odojčadi, dece i omladine Zvečanska, kao i u domu za decu Drinka Pavlović.

U svojoj dosadašnjoj karijeri, Jelena je stekla bogato iskustvo radeći sa tinejdžerima. Posebno ističe važnost znanja iz sistemske porodične terapije u svom profesionalnom radu kao školski pedagog. Rad sa roditeljima učenika srednjih i osnovnih škola probudio je u Jeleni želju za dubljim radom sa porodicama, te je upisala edukaciju za sistemskog porodičnog terapeuta. Trenutno se nalazi na završnoj godini edukacije i radi kao porodični terapeut pod supervizijom.

Jelena ističe da je najviše ispunjava rad sa decom i mladima. Za nju je dragoceno iskustvo da kroz proces terapije sa klijentima zajedno uče i otvaraju nove perspektive i značenja.