Psiholog Vera Romanov

Vera je diplomirani psiholog, ima godinu dana iskustva rada u judskim resursima, a od 2023. radi kao psihoterapeut pod supervizijom.

Tokom studija na Filozofskom fakultetu u Beogradu imala je prilike da kroz volonterski rad stekne raznolika iskustva sa decom i omladinom, kao i sa klinickom populacijom.

Trenutno završava master studije iz kliničke psihologije na Filozofskom fakultetu i pohađa 4. godinu edukacije iz konstruktivističke psihoterapije u PLK Centru.

Cilj joj je da svakom detetu pristupi individualno i uz saradnju sa roditeljima napravi najbolji plan podške za svako dete.

Ima iskustvo u rešavanju problema sa izražavanjem emocija, u radu sa strahovima i komunikacijskim veštinama.